Gebrek aan autonomie in werk belangrijke stressbron

15 november 2017 – Een meerderheid van de hogere leidinggevenden beschouwt werkstress ten onrechte als een probleem van de werknemers en als iets waar de leidinggevende zelf weinig invloed op heeft. Arbodienstverlener Arbo Unie liet GfK onderzoek uitvoeren onder 475 hogere managers in verschillende sectoren.

40% van leidinggevenden denkt dat hun werknemers nauwelijks stress ervaren. 58% denkt dat de stress voortvloeit uit een te zwaar takenpakket. Volgens Arbo Unie blijkt uit eerder onderzoek dat niet het takenpakket, maar het gebrek aan autonomie de hoofdreden is van het ontstaan van werkstress. Ook speelt gebrek aan steun van leidinggevenden, of overmatige hiërarchie een belangrijke rol.

Arbo Unie stelt dat veel hogere managers echter de nodige zelfreflectie op dit punt missen. Ze wijzen in de praktijk vaak externe oorzaken aan: bijvoorbeeld werknemers die onvoldoende stressbestendig zijn of die te veel hooi op hun vork nemen, privé-problemen en reorganisaties. Eerder onderzoek van TNO toonde aan dat één miljoen Nederlanders gebukt gaan onder werkstress en burn-outklachten. Sinds 2013 spreekt het ministerie van ‘beroepsziekte nummer één’. In 2014 werd de Week van de Werkstress in het leven geroepen, die deze week loopt.

De stressproblemen zijn het grootst in sectoren als de zorg, het onderwijs, en de zakelijke dienstverlening. Werknemers in die sectoren hebben minder te zeggen over hoe ze hun werk invullen dan in het verleden, en hebben tegelijkertijd mede door bezuinigingen een zwaarder takenpakket gekregen. Vooral werknemers lager in organisaties ervaren de meeste werkstress, aldus Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Dat komt meestal niet direct door hoge werkdruk, beaamt hij, maar door onbalans tussen werkdruk en autonomie. ‘Mensen die heel lang aan een lopende band staan bijvoorbeeld, en ook nog toestemming moeten vragen om naar de wc te mogen, hebben een hoger risico op verzuim. Hun managers werken misschien wel meer, maar daar staat ook meer vrijheid, salaris en aanzien tegenover’. (Bron: FD)

Rapport werkstress hoger management – Arbo Unie.pdf