GBLT verbetert dienstverlening samen met Telecats

21 november 2017 – Na een aanbesteding heeft GBLT gekozen voor Telecats om de inrichting van het KCC te vernieuwen. Het gaat om een Software as a Service (SaaS) oplossing, waarbij de techniek en software bij Telecats staat en Telecats zorg draagt voor een goede technische werking van het KCC.

GBLT had behoefte aan een moderne(re) telefonieomgeving die stabiel is en eenvoudig in gebruik voor de medewerkers. In Telios CCO zijn telefooncentrale en keuzemenu geïntegreerd waarbij het keuzemenu eenvoudig door ons zelf aan te passen is. De Supervisors op het KCC kunnen op het real time wallboard via een webinterface vanaf iedere werkplek het contactcenter monitoren en op basis van overzichtelijke rapportages beter anticiperen op de hoeveelheid en aard van de aangeboden gesprekken. Het is eenvoudig om met de oplossing gesprekken op te nemen en terug te luisteren voor trainingsdoeleinden. Het telefonische keuzemenu van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) is op 15 november gewijzigd. Hierdoor komen burgers sneller bij de juiste medewerker op het Klant Contact Center (KCC) uit.

GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Voor deze gemeenten geeft GBLT ook uitvoering aan de Wet WOZ. Uitgangspunt daarbij is de hoogste kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten. Jaarlijks worden aanslagen opgelegd aan inwoners en bedrijven uit de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. GBLT is per 1 januari 2014 de nieuwe naam van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn dat naar buiten trad met de namen ‘Lococensus’ en ‘Tricijn’.