Digitaal transformeren hele kunst

Digitaal transformeren, een hele kunst

Een relatief klein aantal bedrijven zegt over de digitale (39 procent) en leidinggevende (35 procent) capaciteiten te beschikken, die nodig zijn om hun digitale transformatie te laten slagen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Capgemini’s Digital Transformation Institute. Organisaties hebben met name moeite met het digitaliseren van de back-end operaties en het veranderen van de organisatiecultuur om werknemers te betrekken.

Voor het wereldwijde onderzoek, dat begin 2018 plaatsvond, zijn 1.338 bestuurders en managers werkzaam bij 757 organisaties ondervraagd. Daarvan had 71 procent in 2017 een omzet van meer dan 1 miljard dollar.
Vincent Fokke, Chief Technology Officer bij Capgemini: “De manier waarop een transformatie wordt doorgevoerd, gaat tegenwoordig anders dan zo’n tien jaar geleden. We hebben nu behoefte aan een leider die inhoudelijk snapt waar het om draait en mensen kan enthousiasmeren. Als hij deze capaciteiten niet heeft, krijgt hij zijn werknemers niet mee. En dat laatste is juist essentieel om een transformatie te doen slagen.”

Betere klantervaring

Organisaties hebben massaal geïnvesteerd in betere klantervaringen. Zo gebruikt 43 procent van de organisaties nu mobiele kanalen om producten en diensten te verkopen, tegenover 23 procent in 2012. Bovendien verbetert bijna 40 procent zijn kennis van markten en klanten door devices die in producten zijn verwerkt. In 2012 was dit nog 17 procent.

Matige uitvoering

Maar slechts 36 procent van de organisaties geeft aan dat ze uitblinken in operationele uitvoering. Het percentage organisaties dat zijn producten digitaal vormgeeft, is licht gestegen tussen 2012 en 2018. Tóch is slechts 35 procent in real-time actief op gebied van monitoring (48% in 2012). Daarnaast past 29 procent zijn bedrijfsprocessen aan om snel te kunnen reageren op externe uitdagingen (34% in 2012).

Organisaties bieden ook niet de tools en vaardigheden die medewerkers van hen mogen verwachten. Zo zegt 38 procent van de organisaties dat hun medewerkers digitaal kunnen samenwerken met collega’s en slechts 33 procent van de organisaties is van mening dat digitale technologieën de communicatie tussen leidinggevenden en werknemers kan verbeteren. In 2012 lagen deze percentages nog hoger (respectievelijk 70 en 62 procent).

Groeiende kloof

Hoewel de relatie tussen de CIO en andere leidinggevenden noodzakelijk is in een digitaal tijdperk, lijkt er sprake te zijn van een kloof. In 2012 stelde 65 procent van de organisaties dat de CIO en senior business executives een eenduidige visie hadden over de rol van IT in hun organisatie. Dit is gedaald naar 37 procent in 2018.

Terwijl 59 procent van de respondenten in 2012 meende dat de CIO en senior business executives hetzelfde beeld hadden van de manier waarop IT de productiviteit van bedrijfsactiviteiten kan verhogen, is dit in 2018 gedaald tot 35 procent. Tot slot zei 53 procent van de respondenten zes jaar geleden dat de CIO en senior business executives een gemeenschappelijke visie hadden op de prioriteiten op gebied van IT-investeringen. Dit is nu 36 procent.

Huidige cultuur remt af

Het rapport laat verder zien dat organisaties niet in staat zijn geweest om de juiste digitale cultuur te bouwen om transformatie tot een succes te maken. Slechts 36 procent van de bedrijven erkent dat iedereen binnen de organisatie digitale initiatieven kan delen:  een daling van 49 procent ten opzichte van 2012.
Daarnaast geeft 38 procent aan een formeel programma te hebben voor digitale omscholing van huidige werknemers. En slechts 36 procent stelt dat leidinggevenden en managers een gedeelde visie op transformatie hebben.

Cyril Garcia, hoofd Digital Services bij Capgemini, zegt hierover: “Om ten volle te kunnen profiteren van de technologische ontwikkeling, zijn twee zaken van cruciaal belang voor bestuurders. Ten eerste is het noodzakelijk dat zij investeren in nieuwe technologieën. Daarnaast moeten zij samenwerken met hun werknemers om de digitale transformatie te bevorderen, waarbij ze evenveel nadruk leggen op change management als in het begrijpen van de technologie.”

Lees ook DIGITALE TRANSFORMATIE INGEGEVEN DOOR KLANTGEDRAG