ContactCare breidt dienstverlening uit met detachering

22 november 2017 – Klantcontactcenter ContactCare start met de detachering en outsourcing van gekwalificeerde en ervaren klantenservice medewerkers. Met deze dienst speelt ContactCare in op de marktbehoefte die is ontstaan door de verschuiving van het bezoek aan fysieke winkels naar webshops. Professioneel klantcontact zorgt voor onderscheidend vermogen nu klanten minder in contact komen met winkelpersoneel.

Om de kwaliteit van het klantenservice personeel te garanderen en te ontwikkelen, is de ContactCare Academy in het leven geroepen. Gedetacheerden die de ContactCare Academy hebben doorlopen, zijn onder andere bedreven in het analyseren van de klantbehoefte en hebben kennis van diverse gesprekstechnieken. Bovendien worden tijdens de Academy verschillende gesprekssituaties gesimuleerd zodat de medewerker dit in de praktijk kan herkennen en hierop in kan inspelen. Daarnaast zijn de personen die de Academy doorlopen hebben vaardig in het omgaan met klantenservice-tools en multichannel klantcontact (telefoon, email, chat), zowel inbound als outbound.

Om het personeel gericht te trainen en coachen heeft ContactCare de intelligente real-time performance tool MyControl ontwikkeld. Deze tool maakt het voortdurend monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van de contactmomenten mogelijk en maakt prestaties en resultaten voor iedere klantenservice medewerker inzichtelijk. MyControl herkent waar persoonlijke en individuele trainingen op maat nodig zijn die aansluiten bij de behoefte van de medewerker en het project. Dit zorgt ervoor dat medewerkers opgeleid worden voor verschillende projecten die voorheen vanuit Amersfoort (intern), maar vanaf heden ook op detacheringsbasis (extern) uitgevoerd kunnen worden.

In de de afgelopen jaren heeft ContactCare voor enkele opdrachtgevers een aantal ervaren medewerkers tijdelijk gedetacheerd. Zo konden ze hun expertise die ze hebben opgedaan tijdens hun werk en opleiding bij ContactCare, inhouse inzetten bij de opdrachtgever. De positieve uitwerking van deze samenwerkingsvorm heeft ertoe geleid dat ContactCare heeft besloten om detachering structureel aan het dienstenportfolio toe te voegen.