reageer op dit artikel

Verzekeraars voorspellen schade beterVerzekeraars kunnen steeds beter voorspellen welk risico een verzekerde loopt. Gevolg hiervan is dat ze de klant een premie en product op maat kunnen aanbieden. Hierdoor veranderen verzekeraars van bedrijven die schade uitkeren in serviceorganisaties die er alles aan doet om schade bij de klant te voorkomen. Dat stelt Building Blocks, specialist op het gebied van data science en machine learning in een whitepaper.

Verzekeraars kunnen risico’s veel beter voorspellen nu zij over steeds meer data beschikken en er algoritmes zijn die op basis van deze data slimme, voorspellende analyses kunnen doen. In het ideale geval kan voor iedere afzonderlijke verzekerde een offerte op maat worden gemaakt, gebaseerd op accurate voorspellingen van het persoonlijke risico.
Volgens CEO Alexander van Eerden kunnen  verzekeraars daarmee direct hogere conversies realiseren. “En tevens het volume en de winstgevendheid van het portfolio een boost geven.”

Premiehoogte

Verzekeraars kunnen risico’s en klantgedrag zodanig voorspellen, dat zij klanten proactief kunnen inlichten maatregelen te treffen om schade of ziekte te voorkomen. Stel, als consument loop je verhoogd risico op wateroverlast. Je hebt een inboedelverzekering die de risico’s van eventuele schade afdekt. Maar wat als de verzekeraar van je inboedelverzekering je gerichte preventietips geeft die specifiek voor jou gelden? De kans is groot dat het aantal schadeclaims dan afneemt, met positief effect op de premiehoogte.

Efficiencyslag

Verzekeraars die een rol van betekenis willen spelen, kunnen niet om data-analyse heen, meent Van Eerden. Immers, de voordelen zijn legio: “Klantvragen zijn beter te voorspellen, waardoor de klantenservice verbetert. Ook wordt het mogelijk nauwkeurig te voorspellen welke claims foutief of frauduleus zijn, waardoor een groot deel van de claims met Straight Through Processing afgehandeld kan worden. Dit leidt intern tot een efficiencyslag en de klant krijgt zijn schade snel uitgekeerd.”

Lees ook “AI MEEST DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE”

 

Close
Go top