AVG-proof? Dan meer vertrouwen

Ruim 80 procent van de Nederlanders gaat gebruikmaken van de rechten die de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hen biedt. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG. Bedrijven die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen van consumenten. Dat stelt privacy-expert Koos Wolters van de consultancyorganisatie.

Volgens de studie Weten is willen is weten is minder dan 20 procent van de Nederlanders op dit moment op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Vanaf eind mei hebben ze het recht om persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen, en om onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren.

Privacy-proof

Burgers willen vooral weten wie welke informatie verzamelt. Meer dan 80 procent meent dat organisaties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden. Ze moeten garanderen dat dit privacy-proof gebeurt.

Bijna de helft van de Nederlanders levert privacy in voor veiligheid. Dit met het oog op het referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 46 procent vindt dat de overheid meer bevoegdheden moet krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy.

Slechts 25 procent is bereid om veiligheid in te leveren voor privacy, aldus Wolters . En een meerderheid denkt dat de overheid er in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy.

 

 

De wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens zit de meeste Nederlanders niet lekker, aldus KPMG. 70 procent kampt met twijfels over het elektronisch patiëntendossier. Wolters: “90 procent heeft nog nooit het eigen EPD ingezien.” Verder denkt minder dan de helft dat medische gegevens, die de huisarts bewaart, beschermd zijn.

Lees ook: FINANCIËLE DIENSTVERLENERS SELECTIEF IN VRAGEN OM REVIEW