Bitcoinaanval

Aanval op bitcoin blijkt eenvoudiger dan gedacht

Uit berekeningen van de Universiteit Twente blijkt dat een aanval op de Bitcoin eenvoudiger is dan altijd werd aangenomen. Als een groep Bitcoingebruikers die over 20 procent van de rekenkracht beschikt zich verenigt, dan kan deze groep in een paar dagen een aanval uitvoeren om alle andere gebruikers te dwingen om een nieuwe standaard voor Bitcoin te accepteren. De onderzoekers presenteerden onlangs hun resultaten op een wetenschappelijk congres van NASA in de Verenigde Staten.

Het Bitcoinnetwerk maakt gebruik van blockchaintechnologie. Hierbij worden alle individuele transacties (blokken) aan elkaar gekoppeld tot een keten waar alle gebruikers inzicht in hebben. Binnen het Bitcoinnetwerk zijn afspraken gemaakt over hoe de transacties precies aan elkaar worden gekoppeld.

7 transacties per seconde

De Bitcoinwereld is momenteel verdeeld in verschillende kampen. Het ene kamp wil de huidige standaard handhaven, terwijl andere kampen pleiten voor aanpassingen die bijvoorbeeld zorgen dat er in kortere tijd meer transacties kunnen worden uitgevoerd.
Binnen het huidige protocol kunnen er wereldwijd slechts maximaal 7 transacties per seconde worden afgehandeld. Dit maakt het netwerk, in de ogen van velen, veel te traag. Zeker in vergelijking tot bijvoorbeeld het aantal transacties dat creditcardmaatschappijen in een seconde af kunnen handelen.

Andresen-aanval

Wijzigingen in het Bitcoinprotocol kunnen eigenlijk alleen worden doorgevoerd als deze door de meerderheid van de gebruikers worden geaccepteerd. Maar uit berekeningen van de Universiteit Twente komt nu naar voren dat een beperkte groep – als deze 20 procent van de ‘mining kracht’ in handen heeft, met behulp van een zogenoemde Andresen-aanval – in staat is om binnen enkele dagen een nieuw protocol in te voeren en alle andere gebruikers te dwingen om dit te gebruiken.

Ansgar Fehnker, een van de betrokken onderzoekers, vergelijkt het met een situatie waarbij 20 procent van de aandeelhouders van een bedrijf zijn mening kan opleggen aan de overgrote meerderheid. Door de aanval zullen de transacties die de afgelopen uren zijn uitgevoerd met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden. Dit zou het vertrouwen in de huidige standaard ernstig ondermijnen.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Ansgar Fehnker van de vakgroep Formal Methods and Tools van de Universiteit Twente in samenwerking met promovendus Kaylash Chaudhary van de University of the South Pacific in Fiji. Ze presenteerden hun onderzoek tijdens het NASA Formal Methods Symposium in de stad Newport News.

Lees ook MANAGEN IN EXTREME SITUATIES: 3 TIPS

 

 RELATED POSTS